חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לתורת התרגום
  Introduction to Translation Studies  
0680-7303-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-1800307 גילמןשיעור מר לוין שאול
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מציג את תורת התרגום המודרנית כפי שהיא נתפסת בדיסציפלינה האקדמית של מחקר התרגום. הוא פותח בהצגת "הגדרות" שונות לתרגום (יאקובסון, ניידה, טורי) וסוגיות שונות בתחום: תרגום תוך-לשוני, בין לשוני ובין סמיוטי; מושג ה"תרגומיות" ופרמטרים למדידת "תרגומיות"; טקסטים מקבילים; שוויון ערך (אקוויולנטיות); אדקווטיות מול קבילות; פרוצדורות של תרגום; תרגום מטפורות; תרגום ממוכן, ועוד. מכאן עובר הדיון לתיאוריות מרכזיות בחקר התרגום: תורת הרב-מערכת והפרדיגמה התיאורית של התרגום (Descriptive Translation Studies); נורמות של תרגום ו"תרגומית"; תיאוריית הסקופוס (Skopos); תרגום ותעביר; ועוד.

Course description

The course presents Translation Theory as it is understood in the academic discipline of Translation Studies. It opens with several ‘definitions’ of translation (Jackobson, Nida, Toury), and certain translation topics: Interlingual, intralingual and inter-semiotic translations; the notion of translatability; parallel texts; the notion of equivalence; adequacy vs. acceptability; translation procedures; translation of metaphors; machine translation, etc. It then moves to present central theories in TS: the Polysystem theory and Descriptive Paradigm, norms of translation and “translationese”; Skopos Theory; translation and the notion of transfer; etc.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | ספרות
0680-7303-01 מבוא לתורת התרגום
Introduction to Translation Studies
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | מר לוין שאול

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת