חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  הספרות והחיים: ז'יל דלז ותורת הספרות
  Literature and Life: Gilles Deleuze On Literature  
0680-4233-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1000-1400497 גילמןסמינר ד"ר קדם ניר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

תיאור הקורס

ספרות, כתיבה ותהליך היצירה תופסים מקום משמעותי בכתביו של הפילוסוף הצרפתי ז'יל דלז: מהספרים המוקדמים שחיבר על זאכר-מזוך ופרוסט, עבור בחיבורים העוסקים בספרות מודרנית אנגלו-אמריקנית ובספר שכתב עם פליקס גואטרי על קפקא, ועד לספרו האחרון – הביקורתי והקליני – בו גם הטקסטים הפילוסופיים ביותר נדונים בהקשר ספרותי רחב.  ועם זאת, דלז אינו עסוק בשאלת הגבול (או טשטוש הגבול) בין ספרות ופילוסופיה כמו ידידו ועמיתו דרידה, ואף אינו מכפיף את הטקסט הספרותי לפילוסופיה, משל הייתה הפילוסופיה ראשונית ונעלה יותר ביחס לספרות. בעבור דלז, הפילוסופיה והספרות הן אופני חשיבה יצירתיים הנחצים על ידי כוחות החיים האנאורגניים והאימפרסונליים מהם עשוי העולם; כל אחת מהן מעניקה לחיים צורה מוגדרת בהקשרים היסטוריים וגיאופוליטיים משתנים אך ספציפיים, ומביעה אותם בכלים העומדים לרשותה: הפילוסופיה באמצעות המושג, הספרות (והאמנויות) באמצעות התחושה. אמנם דלז ניגש אל הספרות כפילוסוף, אך המושגים הפילוסופיים שהוא בונה במפגש עם הטקסט הספרותי, כך הוא מטעים, שייכים לספרות ובלתי נפרדים מן המפגש עצמו: המפגש מייצר נתיבי מחשבה חדשים ורדיקליים לפילוסופיה לא פחות מאשר לספרות. האם תיתכן, אם כך, תיאוריה שיטתית וסדורה—מעין תורת ספרות דלזיאנית—שתנסח עקרונות כלליים למפגש שנדמה כה חד-פעמי וסינגולרי,  ושתצייד את חוקרי/ות הספרות בכלים מעשיים ומתודולוגים לפרשנות הטקסט הספרותי? דרך קריאה צמודה בחיבורים נבחרים של דלז וביצירות ספרות מאת בולדווין, ג'יימס, דריאסק, זאכר-מזוך, מלוויל, פיצג'ראלד וקפקא, סמינר זה יעסוק באתגר הדלזיאני המוצב בפני חקר הספרות, ויציע תשובה פרגמטית לצמד שאלות שימסגרו את הדיון לכל אורכו: כיצד דלז קורא ספרות? וכיצד לקרוא ספרות עם ולצד דלז?

דרישות הקורס והרכב הציון*

  1. נוכחות (מקסימום 3 היעדרויות), השתתפות וקריאה שוטפת בחומרי הקורס
  2. הצגה בעל פה/בכתב של מאמר מהסילבוס (10% מהציון הסופי).**
  3. הגשת תקציר (abstract) לקראת רפראט כתוב/עבודה סמינריונית (10% מהציון הסופי).
  4. הגשת רפראט כתוב / עבודה סמינריונית (80% מהציון הסופי).
Course description

Literature and writing play a key role Gilles Deleuze’s philosophy: from his early books on Sacher-Masoch and Proust; to his fascination with Anglo-American writers and the book on Kafka co-authored with Guattari; to his last book—Essays Critical and Clinical—whereby even the most philosophical texts are discussed in a broad literary context. Yet unlike Derrida, Deleuze is not interested in the question of the boundary (or its lack thereof) between literature and philosophy, nor does he subject the literary text to the work of philosophy, as if philosophy was primary and superior in relation to literature. For Deleuze, both philosophy and literature are creative modes of thinking which are traversed by the inorganic, impersonal life powers that engender the world. Each of them gives life a determined form in historically particular—yet changing—geopolitical milieus, and each expresses life with its own means: philosophy by way of concepts, literature (and the arts) by way of affects and percepts. Deleuze approaches literature as a philosopher, but he insists that the philosophical concepts he constructs belong to literature and are inseparable from the encounter between literature and philosophy; it is this encounter that opens up new and radical ways of thinking for both philosophy and literature. Is it possible, then, to deduce general principles from Deleuze’s work —a Deleuzian literary theory of sorts—to account for such a singular encounter, and to offer literary scholars practical means for interpreting literary texts? This seminar studies Deleuze’s challenge to literary scholarship, and offers a pragmatic response to the double problem that will underlie the discussion throughout the semester: how does Deleuze read literature? And how to read literature with Deleuze? Alongside select texts by Deleuze, we’ll be reading works by Melville, Kafka, Darrieussecq, Burroughs, And David Grossman.  

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | ספרות
0680-4233-01 הספרות והחיים: ז'יל דלז ותורת הספרות
Literature and Life: Gilles Deleuze On Literature
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר קדם ניר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת