חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סליחות ותירוצים: עיון ספרותי
  Poetry, Penitence and Excuses  
0680-4231-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1000-1400458 גילמןסמינר ד"ר זינדר אריאל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יעסוק בעיצובן הספרותי של בקשות סליחה עבריות מן המקרא עד ימי הביניים המאוחרים. נכיר יחד את המסורת העברית הענפה של בקשת סליחה מהאל ואת התבניות הרטוריות והפואטיות שהתגבשו בתוך מסורת זו. בתוך כך, נשאל מה מביאה הקריאה הספרותית לתוך הטקסטים הללו, כיצד מסייעת (או מפריעה) הלשון הספרותית בגיבושן של כנות ואותנטיות, כיצד עומדים מול האל חמושים רק בשורות קצרות ובדימויים, וכיצד הספרות מייצרת תירוצים או נמנעת מהם. העיון בשירים ילווה בדיון תיאורטי בסליחה הטקסטואלית מכתבי פרויד, ג'.ל. אוסטין, ודרידה.

בסיום הקורס יתבקשו התלמידים להציג בקצרה מהלך פרשני בשיר על פי בחירתם. מטלת הסיום היא עבודת רפרט או עבודה סמינריונית.

Course description

The seminar will follow the rich tradition of penitential poetry in Hebrew verse, focusing on the rhetorical and poetic paradigms which this tradition has produced. Poetry readings will range from select psalms to late medieval Piyyut. The theoretical background will be discussed through readings of Austin, Derrida and Freud.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת