חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סוד הלבבות וסוד הרחובות: פתגמים ושירי משל מספרד ומפרובאנס
  Secrets of the Hearts and Secrets of the Streets: Proverbs and Gnomic Poetry  
0680-3169-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1400-1600306 גילמןשיעור ד"ר שלו נילי
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק בסוגה ספרותית פופולארית שקנתה לה מקום נכבד בשירת החול העברית בימי הביניים: פתגמים ואִמרות מוסר המעוצבים כשירים קצרים ומחורזים.  נדון באוסף פתגמים ומשלי מוסר שליקט וחרז יוסף קמחי בן אמצע המאה ה-12 בפרובאנס, ונתחקה גם אחר אוספי פתגמים עתיקים ומפורסמים העומדים בבסיס האוסף הזה (כגון 'מבחר הפנינים' המיוחס לאבן גבירול).  בנוסף, נציג רעיונות ומוטיבים אופייניים מתוך אוספים עבריים וערביים חשובים ורחבי היקף פרי עטם של מיטב משוררי ספרד.

Course description

The course will focus on a distinct and quite prevalent genre in medieval Hebrew secular poetry: Proverbs and aphorisms formulated as rhymed poems. We will discuss a collection of proverbs compiled and rhymed by the twelfth-century poet and biblical commentator Joseph Qimhi in Provence. We will trace the enormous impetus experienced by Hebrew proverbial literature through its contacts with its Arabic counterpart  and inquire into earlier proverb collections (Arabic and Hebrew) which may have been accessible to Qimhi.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | ספרות
0680-3169-01 סוד הלבבות וסוד הרחובות: פתגמים ושירי משל מספרד ומפרובאנס
Secrets of the Hearts and Secrets of the Streets: Proverbs and Gnomic Poetry
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר שלו נילי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת