חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  ראשית המזרחיות, ראשית האשכנזיות: הסיפור העברי בימי הביניים
  Mizrahi Identity, Ashkenazi Identity ? the Beginning: Medieval Hebrew Narrative  
0680-3066-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1400-1600277 גילמןשיעור ד"ר רוטמן דוד יחזקאל
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ימי הביניים היהודיים מהווים את התקופה בה גובשה זהותן הנפרדת של שתי התרבויות היהודיות הגדולות – זו המצויה תחת שלטון נוצרי וזו שתחת שלטון מוסלמי. בקורס זה נעמוד על מקומה של הסיפורת העממית בגיבוש הזהויות הללו. בחלקו הראשון של הקורס נכיר את מאפייניהם של סיפורי העם בימי הביניים במזרח ובמערב, הז'אנרים הנפוצים בהם, הנושאים בהם עסקו ובצורות הופעותיהם השונות בכתב ובעל פה. החלק השני ועיקר הקורס יוקדש, באמצעות קריאת הטקסטים ודיון בהם, לבדוק במה נבחנת הסיפורת של התרבות האחת מזו של האחרת? מה היה מקומה של הסיפורת במסגרת היצירה התרבותית היהודית הכוללת בכל אחת מהתרבויות ומה ניתן ללמוד ממנה על המפריד והמשותף בין תרבויות אלה במגוון סוגיות, כגון תודעה היסטורית, מרחב, מגדר, אמונה ועוד.

חובות הקורס: נוכחות

Course description

This course focuses on possible readings in some of the medieval Hebrew stories in their various cultural and literary contexts, and the way these stories mirror, and influence, cultural and social perceptions of medieval Jewish societies, with special attention to the distinction between "East" and "West" in Jewish cultures.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | ספרות
0680-3066-01 ראשית המזרחיות, ראשית האשכנזיות: הסיפור העברי בימי הביניים
Mizrahi Identity, Ashkenazi Identity ? the Beginning: Medieval Hebrew Narrative
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר רוטמן דוד יחזקאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת