חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  'יהודים-ערבים' בעת החדשה: לשון, היסטוריה ופוליטיקה
  'Arab Jews' in the Modern Period: Language, History and Identity Politics  
0677-2114-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1200-1600107 רוזנברגתרגיל ד"ר גרבר נח
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

אף שהדיוק ההיסטורי מהן והלאה, מספר קטגוריות מיוניות מלוות את השיח סביב מזרחים בחברה הישראלית. בקורס הזה נציע טיפולוגיה היסטורית לאופנתית מכולן, 'יהודים-ערבים'. בחלק ראשון נתמקד בתרבות היהודית המסורתית שהתגבשה במזרח מאז גירוש ספרד (1492). בהקשר זה נשאף להגדיר מרחב 'יהודי-ערבי' ביחס למרחבי תרבות נוספים (ספרדי-מזרחי, יהודי-עות'מאני, יהודי-פרסי), ובעזרת פרמטרים כגון לשון, ספרות וליטורגיה. בחלק השני נעסוק במפגש הטעון של 'יהודים-ערבים' עם המודרנה על שלל היבטיו. ניתן את דעתנו לתופעות פוליטיות ולאידיאולוגיות שיצרו קרע בלתי ניתן לאיחוי בין היהודים הללו לבין סביבתם. תשומת לב מיוחדת תינתן להבדלים שנוצרו בין יהודי המשרק לבין יהודי המגרב בעידן הקולוניאלי, ולמה שאירע לתרבות הערבית-יהודית במסגרת כור ההיתוך הציוני. במהלך הקורס נעמיד במבחן הביקורת גם חלק מספרות המחקר הנדרשת לקטגוריה 'יהודים-ערבים' כיחידה זהותית ומונוליטית.

נוכחות שוטפת חובה כאשר מרכיב משמעותי של הציון הסופי יינתן על השתתפות פעילה.

 

Course description

'Arab Jews' in the Modern Period: Language, History and Identity Politics

This course will deal with the rather fashionable hybrid 'Arab Jews', offering an historical typology of the subject. We will deal with traditional Jewish culture in Arab lands based on the criteria of language, literature, liturgy and geo-political sphere. Subsequently we will probe the vicissitudes many an 'Arab Jew' experienced as a result of the onslaught of modernity. Hebraic men of letters will be considered alongside Jewish Modernists who were patrons of the Arab Renaissance. Both types, as shall see, faced conflicting nationalisms in the colonial and post-colonial eras.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת