חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשים בארץ ישראל בתקופה הביזנטית
  Jews,Idumaeans,Samaritans & Arabs during the Hhasmonaean and Roman Periods  
0677-2078-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1200-1400202 קרטר-תפוצותשיעור ות ד"ר שחר יובל
סמ'  ב'1200-1400202 קרטר-תפוצותשיעור ות
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

עם פרוץ מרד החשמונאים חיתה בארץ ישראל ובסביבתה הקרובה אוכלוסייה מגוונת ומנומרת במאפייניה האתניים, הסוציולוגיים והתרבותיים-דתיים. בתרגיל נתחקה אחר ארבע מן הקבוצות הללו, התהליכים בתוכן ומערכות היחסים ביניהן: יהודים, אדומים, שומרונים וערבים. שתיים מן הקבוצות הנדונות- היהודים והערבים, השיגו במהלך התקופה עצמאות פוליטית, אגב שיתוף פעולה מכאן והתנגשויות מכאן. האדומים והשומרונים נכבשו ע"י החשמונאים, אך בעוד האדומים התמזגו ביישות היהודית שמרו השומרונים על זהותם.

הקבוצות הללו (למעט האדומים) הוסיפו להתקיים אף לאחר שהמרחב כולו נכבש בידי הרומים, ובעיקר מעידים המקורות על מערכות היחסים המורכבות שבין היהודים לשומרונים.

Course description

 

Jews, Idumaeans, Samaritans and Arabs during the Hasmonaean and Roman Periods

When the Hasmonean Revolt broke out (167 BCE) the population of Eretz- Israel and its vicinity was ethnically, sociologically, culturally and religiously varied. We shall trace four specific groups, their dynamics and inter-relationships: Jews, Idumaeans, Samaritans and Arabs. Two of these groups, the Jews and Arabs (Nabateans and Ituraeans) achieved political independence, through both co-operation and rivalry. The Idumaeans and Samaritans were conquered by the Hasmoneans, but while the Idumaeans integrated into Jewish society, the Samaritans preserved their separate identity.

These groups (apart from the Idumaeans) retained their separate identities throughout the Roman period, and the sources shed particular light on the complex relations between Jews and Samaritans.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת