חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  'עדות המזרח': מיישוב למדינה
  Edot Hamizrah: From Yishuv to Statehood  
0677-1276-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1000-1400106 רוזנברגשיעור ות ד"ר גרבר נח
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מה בין 'ספרדים טהורים' לבין הקהילה המע'רבית שיצאה לדרך עצמאית בשנת 1860? ומה בין 'קווקזים' לבין קהילת יהודי גיאורגיה? ואולי אנו חבים את 'העלייה הראשונה' לא לקומץ יהודי תימן אלא לביתא ישראל שבאתיופיה? מטרת התרגיל 'לעשות סדר' היסטורי בין קהילות שונות של יהודים לא-אשכנזים שפיתחו זיקה מסורתית לארץ ישראל/פלשתינה לפני ובמקביל להתגבשות התנועה הציונית. לאורך התרגיל נלמד על פזורות יהודיות במזרח שהיו להן קהילות לוויין בארץ, ועל השווה ועל השונה בין הציבור הספרדי והמזרחי שישב פה, לבין הפלשתינאים מחד גיסא, והאשכנזים מאידך גיסא. תשומת לב מיוחדת תינתן לתמורות אידיאולוגיות ופוליטיות שחוותה האינטליגנציה הספרדית הילידית ולניצנים של 'כור היתוך מזרחי' בתקופת המנדט. נלמד על המחקר הרב-תחומי של עדות המזרח במסדרונות האקדמיה של המדינה שבדרך ועל העניין התרבותי של היישוב החדש בחלק מן הקהילות הללו. במהלך הקורס נשווה באופן מבוקר להתפתחויות בתחומים משיקים בישראל של העשור הראשון ואף לאחר מכן.

נוכחות שוטפת חובה כאשר מרכיב משמעותי של הציון הסופי יינתן על השתתפות פעילה במפגשים.

 

 

Course description

Edot Hamizrah: From Yishuv to Statehood

Much confusion surrounds the multi-ethnic mosaic that makes up for pre-state Sephardi and Mizrahi Jewry. The objective of this undergraduate course is to strive for a clearer historical account of the non-Ashkenazi sections of Jewish society in Palestine. In so doing we will consider both fusion and friction with Palestinian Arab as well as Ashkenazi brethren in faith. The native SEhpardi intelligentsia experienced much ideological ferment as well as political turmoil during the formative Yishuv era, and this will be accounted for as well. Side by side, pre-state Mizrahi Jewry itself became of the object of disciplinary inquiry and curatorial curiosity. These dovetailing developments will also be contextualized. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת