חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  העיר והקהילה בספרד בימי הביניים
  The City and the Community in Medieval Spain  
0677-1101-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1400-1600107 רוזנברגשיעור פרופ גוטוירט אלעזר
סמ'  ב'1400-1600107 רוזנברגשיעור
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

ההיסטוריה של הקהילה קשורה לזו של העיר. בהרצאות נבחון את המקבילות ואת השוני בין תרבויות אלה. ננתח מקורות ראשוניים ו תאוריות חדשות.

יצחק בער, תולדות היהודים בספרד הנוצרית, תל אביב תשי"ט

ההוספיטאלים היהודיים בספרד. פעמים 37 (תשמט) 140-150

העיר והקהילה : קובץ הרצאות שהושמעו בכנס השנים-עשר לעיון בהיסטוריה (כ"ח-ל' בכסלו תשכ"ז כנס לעיון בהיסטוריה (11 : תשכ"ו : ירושלים)--החברה ההיסטורית הישראלית; כנס לעיון בהיסטוריה (12 : תשכ"ז : ירושלים); כנס לעיון בהיסטוריה תשכ"ח 1967

933.082 כנס

 

 

Course description

The history of the Hispano-Jewish communities –aljamas- is closely linked to that of the city. The course aims to examine the parallels and differences between these histories and cultures.  We shall analyze primary sources and modern theories.

Encyclopedia judaica

“The Jews and the City in Medieval Spain” Sephardi Report, 2012; 4(1):20-24

Town and Country in Medieval Spain. HISPANIA JUDAICA BULLETIN Volume

10 5774/2014 pp 109-126.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת