חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא
  The Art of Rhetoric in Greece and Rome  
0672-1557-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  א'1000-1200306 גילמןשיעור פרופ אברמוביץ רחל
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרתה של אמנות הנאום והשכנוע היא להעביר מידע, לשכנע או לעורר קהל מסוים בתנאים מסוימים. אמנות זאת התפתחה לראשונה ככלי פוליטי ומשפטי וכדיסציפלינה אינטלקטואלית ביוון העתיקה, ובמיוחד באתונה, שבה היתה המסד להתפתחות המשטר הדמוקרטי. מאוחר יותר פיתחו הרומאים את הרטוריקה והתאימו אותה לצרכיהם. בשיעור הזה נבדוק את התיאוריה והפרקטיקה של הרטוריקה היוונית והרומית ונדון בנושאים כמו תפקיד אמנות הנאום בפוליטיקה, בחינוך ובספרות. במהלך הסמסטר נקרא מבחר נאומים מסוגים שונים המשובצים בסוגות שונות.

ללא דרישות-קדם.

דרישות הקורס: נוכחות מלאה והכנה שוטפת של מטלות הקריאה (30%), בחינה מסכמת (70%).

Course description

The Art of Rhetoric in Greece and Rome

Rhetoric is the art of discourse, which aims to inform, persuade, or motivate particular audiences in specific situations. Rhetoric was originally developed as a political and forensic tool and as an intellectual discipline in ancient Greece, especially in Athens, where this art was the premise for the birth of democracy. It was later taken and developed by the Romans, who adapted it to their needs. This course explores the theory and practice of ancient Greek and Roman rhetoric and discusses such topics as the role of public speaking in politics (in different regimes), education and literature. In the course of this term we will read a selection of speeches of various types and in various genres.

This is an introductory course that requires no prior knowledge of Classical rhetoric.

Course requirements: full attendance and regular reading assignments (30%), and final exam (70%).


אוניברסיטת ת