חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  הספרות האפריקאית
  African French Literature                                                                            
0668-2341-01
מדעי הרוח | צרפתית
סמ'  א'1000-1200220גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר סלע טל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מציע היכרות ראשונית עם הספרות הפרנקופונית האפריקנית. נעמוד על התנאים להתפתחותה בתקופה הקולוניאלית, נדון ביחסים בין ספרות לפוליטיקה בהקשר ההיסטורי של הקולוניאליזם הצרפתי באפריקה, נלמד על מקומה של אפריקה והאדם השחור במסורת הספרות הצרפתית, עוד נעסוק בתפקיד התרבותי החשוב שממלאת פריז, עיר האורות, "הלב הפועם של העולם השחור", באמצע המאה העשרים ולאחריה. קריאה ביקורתית בטקסטים ספרותיים, פוליטיים ומדעיים, כמו גם ביצירות הגות ואמנות, תאפשר לעמוד מקרוב לא רק על "ההיסטוריה האפריקנית של צרפת" אלא גם על האתגרים שהיא מציבה בפני החברה הצרפתית בהווה.

Course description

This course proposes an introduction to African francophone literature. Discussing the conditions of its development in the colonial period, we will outline the relations between literature and politics in the historical context of French colonialism in Africa. We will focus on the image of Africa and the Black man in French literature and review the leading place of Paris, the “heart of the Black world” in mid-20th century and in the following years. A critical reading into literary discourse, political texts as well as philosophical and scientific thought, will enable us to discuss the “African history of France” and consider the present day challenges that this history puts forward.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת