חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פרויד: חזון, מהפכה ומורשת
  Freud  
0662-2248-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200279 גילמןשיעור ד"ר גדות שלומית
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הפסיכואנליזה היא מפעל של הגות ופרקטיקה טיפולית שמתמשך משלהי המאה ה19 ועד היום. אביה המייסד, זיגמונד פרויד, הוא מהדמויות העשירות והמהפכניות בתולדות החשיבה המערבית . בקורס זה נחקור את הרקע הפילוסופי והתרבותי שבו החל פרויד ליצור ונלמד מושגי יסוד בהגותו– דחפי החיים והמוות, איד, אגו, סופראגו, מיניות פולימורפית, קונפליקט וסמפטום. נדון בגישתו המורכבת אל האמת, הרציונליות, ואל יחסי מטפל-מטופל, ונציג את דיוקן הסובייקט הפסיכואנליטי שיצר - את התפתחותו, מכאוביו וחולייו. נקרא בכתביו ונעקוב אחר תחנות משמעותיות המציינות את המעבר בין האופטימיות של כתביו הראשוניים לבין הפסימיות של ערוב ימיו. נתבונן בפרויד בפרספקטיבה היסטורית ונדון בשאלת מורשתו ובמתחים בדמותו – פרויד המהפכן הרדיקלי אל מול פרויד אבי המודל ההטרוסקסואלי-נורמטיבי הדכאני, פרויד הרופא האנליטי אל מול פרויד ההומניסט, פרויד איש המודרנה אל מול פרויד מבשר הדהקונסטרוקציה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

Course description

Psychoanalysis, born in the 19th century and evolving into its contemporary forms in the present, is an ambitious theoretic and therapeutic project aimed at understanding and healing the human psyche. Sigmund Freud, its founding father, figures as one of the prominent, innovative and revolutionary thinkers of Western thought. This course will examine the cultural and philosophic context of Freud's ideas and introduce basic psychoanalytic concepts that he created and developed: the life and death drives – Eros and Thanatos– the Ego, Id and the Superego, polymorphous sexuality, conflict and symptom. We will discuss Freud's complex relations with science, rationality and the issue of therapist-patient relations, and present his portrayal of the subject's developmental course, his pains and pleasures. Through the reading of selected texts, we will follow the transition between Freud's early optimism and the pessimism of his later thought. We will discuss Freud's legacy and image in terms of their inherent complexities: the scientific vs. the humanistic, the modern vs. postmodern deconstruction and the emancipatory vs. the normative and traditional. 

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
0662-2248-01 פרויד: חזון, מהפכה ומורשת
Freud
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר גדות שלומית

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת