חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אוונגרד יהודי בעידן מחולן- מי"ל פרץ לז'ורז' פרק
  Jewish Avant-garde in a Secular age- From Y.L. Peretz to George Perec  
0662-1339-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400305 גילמןשיעור ד"ר לבנת אביב
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

האם קיימים לאוונגרד היהודי של המאה העשרים ביטויים מובחנים של תנועה הניזונה מתפיסות של חלל ומקום? הקורס יבקש להתמודד עם שאלה זו תוך בחינה ועיון במבעים אמנותיים יהודיים מובהקים במזרח אירופה בין שתי מלחמות העולם, תוך מיקוד באוונגרד היהודי היידישיסטי כפי שזה עמד בזיקה למגמות הפוליטיות וזרמים אמנותיים כגון אקספרסיוניזם, פוטוריזם, קונסטרוקטיביזם, דאדאיזם, אנרכיזם וגילויים מגוונים של אוונגרד אמנותי ואינטלקטואלי.

הקורס יבחן ביטויים שונים של המגמה האוונגרדית ויבקש לחשוף את תפיסות התנועה המונחות בבסיס מבעיה המגוונים, וכן לדון בהיבטים החלליים הבאים לביטוי בספרות ובשירת היידיש, בתיאטרון, בקולנוע, במוסיקה ובאמנויות החזותיות. הניסיון יהיה לבחון את זיקתם של ביטויים אוונגרדים אלו לעולמות התוכן והרוח היהודיים ולעמוד על התרומה של האמנות היהודית המתחדשת לפרקטיקה ולפילוסופיה של האמנות המודרנית, כמו גם להבנייה של התרבות והזהות היהודית המתחדשת בישראל.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י לוח בחינות/עבודות בידיעון התכנית

 

Course description

Does the 20th century Jewish Avant-garde reflect a distinct quality of movement and motion nourished by place and space perceptions? The course will consider this question while examining East-European interwar Jewish artistic expressions. We will focus on Yiddish avant-garde, which was linked to diverse political and artistic currents such as Expressionism, Futurism, Constructivism, Dadaism, Anarchism and diverse manifestations of intellectual and artistic avant-garde.

Spatial aspects of the Jewish avant-garde trends as expressed in literature and in Yiddish poetry, in theatre and cinema, in music, and the arts will be reviewed. We will examine the link to Jewish content and spirit and attempt to assess the contribution of a modern artistic Jewish renaissance to the practice and philosophy of modern art, as well as to the structuring of the renewal of an Israeli Jewish identity and culture.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת