חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פילוסופיה של המתמטיקה
  Introduction to the Philosophy of Mathematics a  
0659-6001-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1000-1200280 גילמןשיעור פרופ קורי ליאו
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק בשאלות פילוסופיות יסודיות שעניינן הידע המתמטי: מה טיבו של הידע הזה? איך הוא מן האפשר? מה שונה ומה משותף לידע המתמטי ולידע המדעי בכלל? מה בינו לבין סוגי ידע אחרים? האם הידע המתמטי הוא ידע וודאי, ואם כן, מה המקור לוודאות זו? מהו נושא המחקר המתמטי ומהו מושא הידע הזה? מה תפקידה של ההוכחה המתמטית כדרך של צידוק וכדרך של הסבר.

הקורס סוקר שאלות המתמקדות בעיקר בשני תחומי ידע מתמטי מרכזיים: הגיאומטריה והאריתמטיקה. במהלך הקורס נסקור מספר גישות מסורתיות המנסות להתמודד עם בעיות אלו, וננתח את הנקודות החולשה והחוזק של כל אחת מן הגישות הללו.

הקורס אינו מניח ידע מוקדם  במתמטיקה או בפילוסופיה, והמושגים הנדרשים ילמדו לפי הצורך במהלך הקורס  עצמו. יחד עם זאת, תלמידים בעלי רקע במתמטיקה או בפילוספיה יצליחו לחבר בצורה משמעותית את הנלמד בקורס לשאלות הקשורות בידע הקודם שלהם. עם זאת, הקורס אינו מתאים למי שנרתע מלמצוא  פה ושם, בתוך טקסט  פילוסופי ,או כחלק מן השיעור, תבנית לוגית (עם הסברים)  מהסוג הבא:

xy {(Px & Py) → ∃ f [f(q(x), q(y), d(x,y), k) = F]} where F =

דרישות הקורס:

הציון על הקורס יינתן בדרך של מבחן בית. המבחן מתבסס על שני טקסטים העוסקים בנושאים הקשורים לחומר שנלמד בקורס, אך המעלים רעיונות נוספים שלא נלמדו ישירות בקורס. התלמידים יישאלו שאלות של "הבנת הנקרא הפילוסופי" בנוגע לטקסטים האלה, תוך כדי שימוש בתובנות ומושגים שלנמדו לאורך הקורס, ובעוד שלושה מאמרים שעל התלמידים לקרוא לאורך הקורס.

 

Course description

The course deals with fundamental philosophical questions concerning mathematical knowledge: what is the nature of this knowledge? How is it possible? What is different and what is common to mathematical knowledge and scientific knowledge in general? Is mathematical knowledge certain and, if so, what is the source of this certainty? What is the subject of mathematical research and what are its objects? What is the role of mathematical proof as a way of justification and of explanation.

The course examines questions that focus primarily on two main areas of mathematical knowledge: geometry and arithmetic. During the course we will review a number of traditional approaches that attempt to address these problems, and analyze the weaknesses and strengths of each of these approaches.

The course does not assume any specific, previous knowledge in mathematics or philosophy. The required concepts will be introduced as necessary during the course itself. However, students with a background in mathematics or philosophy will be able to significantly connect the ideas learned in classed to questions related to their previous knowledge. At the same time, the course is not suitable for those who are set aback if they come across—within a philosophical text, or in class—a logical or mathematical formula (properly explained in class) such as the following:

xy {(Px & Py) → ∃ f [f(q(x), q(y), d(x,y), k) = F]} where F =

Course Requirements

Students will receive their grade by way of a home test. The test is based on two texts dealing with subjects related to the material studied in the course, but which raise additional ideas that were not directly studied in class. Students will be asked questions of "philosophical reading comprehension" about these texts, based on insights and concepts learned throughout the course, as well as on three articles that the students should read throughout the course.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת