חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  "הרומן" הערבי מהעידן הקלאסי לשחר המודרני
  The Arabian "Romance" From Classic to Modern Times  
0631-4246-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600212 רוזנברגסמינר ד"ר שיח' אחמד חאלד
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס הזה נצא למסע ארוך בין הנרטיבים הערביים הקלסיים ונעמוד על הסגנון והתוכן והקונטקסט הדתי והתרבותי וההיסטורי של הטקסטים המגוונים האלה ונחקור מידת השראתם והשפעתם על הספרות בתקופה המודרנית.

 בסדרת ההרצאות נבחר לקט של ספורים ואגדות וטקסטים מעניינים שהם אבן דרך להתפתחות הנרטיב והספור הערבי, נחקור את מידת השפעת ותרומת תרביות האחרות במיוחד, ההודית והפרסית, על התפתחות והעשרת הנרטיב והסיפור הערבי.

הדיון ילווה בקריאת וניתוח פרקים מתוך אגדות וסיפורים וקטעי חומר נרטיבים שלמים, תוך הדגשת מאפייניהם הסגנוניים והלשוניים, ייחודן של היצירות ותרומתן הספרותית.

Course description

In this course we take an extended journey among classical Arabic narratives, studying the style, the contents and the religious, cultural and historical contexts of these multifaceted texts and analyzing how they inspire and influenced more modern literature.

The lecture series will present a selection of interesting stories, legends and texts that constitute milestones in the development of Arabic narrative fiction. We examine the influence and contributions made by other cultures, especially those of India and Persia, that affected the evolution and enrichment of Arabic narrative prose.

The discussion will be accompanied by reading and analysis of chapters from legends and tales and other comprehensive narrative passages, with stress on the works’ unique stylistic and linguistic characteristics and their literary contribution.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת