חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  השירה הפלסטינית במאה ה-20
  The Palestinien Poetry during the 20th Century  
0631-2494-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400103 רוזנברגשיעור פרופ חורי ג'יריס
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס הזה נועד לספק ללומדים אינפורמציה אודות ההתפתחות של השירה הפלסטינית מתחילת המאה עשרים עד ימינו. ברור שבסוג זה של קורסים תיעשה סקירה ספרותית והיסטורית בצורה סימולטנית כדי להראות את השפעת ההתפתחויות ההיסטוריות-פוליטיות על התפתחות השירה הפלסטינית מבחינת הסגנון, הצורה והתוכן. הקורס יתייחס בו בזמן למעמדה של השירה הפלסטינית בקונטקסט הספרותי הפלסטיני מצד ובקונטקסט הכלל ערבי מצד שני. בקןרס יובאו לדיון בכל שלב שירים חשובים שמייצגים בצורה מהימנה את התקופה בה הם נכתבו, ייעשה ניתוח כולל של טקסטים אלה תוך התייחסות למשורר עצמו, מעמדו הספרותי ותרומתו לשירה הפלסטינית בכלל, מאז ודיע אלבוסתאני (1888-1954) ואבראהים טוקאן (1905-1941) עד מחמוד דרויש (1941-2008), סמיח אל-קאסם (1939-2014). הקורס יתייחס גם לשירתם של משוררים צעירים בני זמננו.

Course description

This course intends to provide learners with information about the development of the Palestinian poetry from the beginning of the twentieth century to the present. It is clear that in this type of courses a literary and historical review will be simultaneously made, to show the influence of historical-political developments on the evolution of the Palestinian poetry, in terms of style, form and content. Furthermore, the course will address the status of Palestinian poetry in the Palestinian literary context, on the one hand, and the Arab general context on the other. A comprehensive analysis of the texts from different modern periods will be made, with reference to the poet himself, his literary status and his contribution to Palestinian poetry in general, since Wadia Albostani (1888-1954) and Ibrahim Tukan (1905-1941), till Mahmoud Darwish (1941-2008) and Samih al-Qasim (1939-2014). The course will also address the poetry of contemporary young poets

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת