חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סיפורת מודרנית
  Modern Arabic Fiction  
0631-2242-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400281 גילמןשיעור ות ד"ר שיח' אחמד חאלד
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס הזה נסקור את התפתחות הרומן הערבי המודרני, נעמוד על התחנות החשובות במסע ההתפתחות הזה, מעמד הרומן ביחס לז'אנרים אחרים בספרות הערבית המודרנית, הזרמים המרכזיים, היוצרים והיצירות הבולטים וכיו"ב. נבחר ברומנים ונובלות וספרום שלמים ונעמוד על מאפייניהם הסגנוניים והלשוניים וייחודן של היצירות האלה ותרומתן להתפתחות הז'אנר, נערך השווה בין הספורים האלם עם נרטיבים קלאסיים ומידת השפעתם הרומן המערבי על התפתחות והתגבשות הזהות הערבית של הרומן הערבי המודרני. 

Course description

In this course we survey the evolution of the modern Arabic novel, discuss the important stages in this evolution and learn about the status of the novel in relation to other modern Arabic literary genres, the main currents, prominent writers and works, etc. A selection of novels and novellas will be chosen for analysis; we shall discuss their stylistic and linguistic characteristic, the works’ unique features and their contribution to the development of the genre. We compare these books with classical narratives and discuss how Western novels influenced the evolution and formation of the Arab identity of modern Arabic novels.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת