חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לתיאולוגיה אסלאמית
  Introduction to Islamic Theology  
0631-2111-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400282 גילמןשיעור פרופ אדנג קמילה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס זה יוצגו מושגים בסיסיים בתיאולוגיה האסלאמית, כגון: אופיו של האל ויחסו לאנושות, המלאכים והנביאים שנשלחו על ידיו, כתבי הקודש, סוגיית הגזירה האלוהית, תחיית המתים, יום הדין, גמול ועונש, גן עדן וגהינום.

Course description

In this course a series of basic concepts from Islamic theology will be discussed, such as the nature of God, his relation to humankind, his angels, prophets and sacred scriptures; the question of free will vs. divine predestination; resurrection, judgement day, divine reward and punishment, paradise and hell.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת