חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לערבית יהודית
  Introduction to Judeo-Arabic  
0631-2005-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1800-2000106 רוזנברגשיעור ד"ר טל אבי
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

החלק התיאורטי: סקירת מאפייניה העיקריים של הספרות הערבית-יהודית ולשונה.לצד הדיון התיאורטי ייקראו וינותחו טקסטים בערבית-יהודית, למשל כתבי הרמב"ם (נפ. 1204). זאת לצד הקניית כלים בסיסיים לסטודנט בבואו לעסוק בתחום זה, כגון השימוש ב"מילון לטקסטים ערביים-יהודיים מימי הביניים".

דרישת קדם: רמת פטור בערבית.

Course description

The theoretical part: Survey of the basic characteristics of the Judaeo-Arabic literature & language.

 The practical part: Reading & analyzing texts in Judaeo-Arabic That reflect those characteristics, for example the works of Maimonides (d. 1204).In addition, this course will provide the student with the essential tools needed for accurate reading and comprehension, for instance using a dictionary for texts written in Judaeo-Arabic.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת