חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא להלכה אסלאמית
  Introduction to Islamic Law  
0631-1330-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800282 גילמןשיעור פרופ אדנג קמילה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה הוא מבוא כללי על ההלכה האסלאמית (בעיקר הסונית) והמוסדות הקשורים בה. הוא יסקור את התפתחות ההלכה בימי הביניים, המקורות לגזירתה, האסכולות ההלכתיות וההבדלים שביניהן, תפקידי הקאדי והמופתי, והזיקה בין ההלכה לבין החברה המוסלמית.

Course description

This course provides a general introduction to Islamic (mainly Sunni) law and its institutions. Among other things it will survey the development of the law in the Middle Ages, the sources from which it is derived, the schools of law and the differences between them, the functions of the Qadi and the Mufti and the role of the law in society.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת