חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  ניו יורק והדמיון הספרותי האפריקני אמריקני
  New York and the African American Literary Imagination                                               
0626-3808-01
מדעי הרוח | אנגלית
סמ'  א'1400-1600501ווב - שפותסמינר ד"ר וינר סוניה
סמ'  א'1400-1600501ווב - שפותסמינר
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

New York and the African American Literary Imagination

 

Many African American novels take place in New York City, and have been written by authors who have lived within the metropolis. A hub of African American culture from the early twentieth century onward, New York serves more than a backdrop for these narratives. This seminar will explore ways in which cityscapes (spaces, places, and cultures) inform the novels and shape their meanings: ideologically, conceptually, and metaphorically.

 

Tentative Texts: Claude McKay – Home to Harlem (1928); Nella Larsen – Passing (1929); Ann Petry – The Street (1946); Ralph Ellison – Invisible Man (1952); James Baldwin – Go Tell it on the Mountain (1953); Claude Brown – Manchild in the Promised Land (1965); Trey Ellis – Platitudes (1988); Gloria Naylor – The Women of Brewster Place (1989); Toni Morrison – Jazz (1992); Coleson Whitehead – Zone One (2011)

 

Requirements: Active Participation, Preparation of Study Questions, In-Class Presentation, Seminar Paper.

 

Course description

New York and the African American Literary Imagination

 

Many African American novels take place in New York City, and have been written by authors who have lived within the metropolis. A hub of African American culture from the early twentieth century onward, New York serves more than a backdrop for these narratives. This seminar will explore ways in which cityscapes (spaces, places, and cultures) inform the novels and shape their meanings: ideologically, conceptually, and metaphorically.

 

Tentative Texts: Claude McKay – Home to Harlem (1928); Nella Larsen – Passing (1929); Ann Petry – The Street (1946); Ralph Ellison – Invisible Man (1952); James Baldwin – Go Tell it on the Mountain (1953); Claude Brown – Manchild in the Promised Land (1965); Trey Ellis – Platitudes (1988); Gloria Naylor – The Women of Brewster Place (1989); Toni Morrison – Jazz (1992); Coleson Whitehead – Zone One (2011)

 

Requirements: Active Participation, Preparation of Study Questions, In-Class Presentation, Seminar Paper.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | אנגלית
0626-3808-01 ניו יורק והדמיון הספרותי האפריקני אמריקני
New York and the African American Literary Imagination
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר וינר סוניה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת