חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  עברית וערבית במגע: עבר והווה
  Hebrew and Arabic in Contact: Past and Present  
0624-3506-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1000-1200204 רוזנברגסמינר ד"ר צ`רקוואליני לטיציה
סמ'  ב'1000-1200204 רוזנברגסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

עברית וערבית נפגשו מספר פעמים לאורך ההיסטוריה בפי דוברים דו לשוניים וקהילות דו לשוניות. הקורס מתמקד בתופעות מגע  בין עברית וערבית, בדיבור ובכתב, בעבר ובישראל של ימינו. נסקור את ההשפעה ההדדית בין העברית והערבית במזרח התיכון ובצפון אפריקה, וננתח מקרים ספציפיים, כגון הערבית והעברית שבפי השומרונים, השפות היהודיות-ערביות, והלהגים העבריים המדוברים על ידי יהודים בסוריה, עיראק, תימן, מצרים, לוב, אלג'יריה, תוניסיה ומרוקו. נסקור את התפתחותם של הלהגים הערביים והעבריים המדוברים בגולה המזרח-תיכונית והצפון-אפריקאית, ונראה מה קרה להם לאחר שהדוברים עלו לישראל, ותוך דורות ספורים עברו לשימוש כמעט בלעדי בעברית הישראלית. הקורס דן גם בכמה היבטים סמנטיים של המגע בין עברית ובין להגים ערביים מקומיים (כפריים, בדואים, עירוניים) בישראל של ימינו.

Course description

Hebrew and Arabic met on several occasions throughout history in bilingual or multilingual societies. This course focuses on mutual influence of Hebrew and Arabic, in written production and speech, in the past and in present day Israel. We will survey Hebrew-Arabic contact in the Middle East and North Africa, analyzing specific cases, such as Samaritan Arabic and Hebrew, Judeo-Arabic languages and Hebrew varieties spoken by Jews in Syria, Iraq, Yemen, Egypt, Libya, Algeria, Tunisia and Morocco. We then tackle the development of Arabic Hebrew varieties spoken in the Middle Eastern and North African Diaspora after their speakers moved to Israel and -  over a few generations - shifted to the normative use of Modern Hebrew. The course also discusses some semantic aspects of the contact between Modern Hebrew and local Arabic varieties (Rural, Bedouin, Urban) in Israel today.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת