חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  געז למתקדמים
  Ge'ez for Advanced Students                                                                          
0624-3006-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400107רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר טפרה אנבסה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

געז היא שפה אתיופית עתיקה שעדיין משמשת כלשון הכנסייה האתיופית. גם לעדה היהודית באתיופיה שימשה געז כלשון הדת. חשיבותה רבה הן לחקר תולדות אתיופיה ותרבותה והן במחקר הלשונות השמיות. הקורס "געז למקדמים" מוקדש ללימודי הרחבת ידע בתחום פונולוגיה, מורפולוגיה ותחביר של געז. כמו כן הסטודנטים ינתחו טקסטים ברמה בינונית וגבוהה. 
דרישות קדם: געז למתחילים 
נוכחות חובה, תלמיד שלא יהיה נוכח בקורס לא יורשה להיבחן. מטלה סופית- בחינת בית.

Course description

Ge’ez is an ancient Ethio-Semitic language which is no longer spoken but is an important liturgical language for the Ethiopian Orthodox church as well as for Ethiopian Jews. Ge’ez holds an important place not only for research of history and culture of Ethiopia but also in the field of Semitic linguistics. 
In this course the phonology, morphology and syntax of Ge’ez are dealt with in detail. In addition, students will read and analyze intermediate and advanced texts of Ge’ez. 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת