חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אמהרית למתחילים
  Amharic for Beginners                                                                                
0624-3003-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200107רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר טפרה אנבסה
סמ'  א'1000-1200107רוזנברג- מדעי היהדותשיעור
סמ'  ב'1000-1200107רוזנברג- מדעי היהדותשיעור
סמ'  ב'1000-1200107רוזנברג- מדעי היהדותשיעור
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

האמהרית היא לשונה הרשמית של אתיופיה – ולשונם של רוב עולי אתיופיה בישראל. על אף שהאמהרית שומרת עד היום על חלק מן התכונות השמיות המקוריות, היא התרחקה במידה רבה מרוב אחיותיה השמיות, בין השאר בשל השפעת לשונות כוש. במסגרת הקורס יילמדו הפונולוגיה, המורפולוגיה והתחביר ברמה בינונית. כמו כן תשולב בתכנית הקורס קריאת טקסטים פשוטים ובינוניים, וכן תושמענה הקלטות של הלשון המדוברת.
נוכחות חובה, תלמיד שלא יהיה נוכח בקורס לא יורשה להיבחן.
נוכחות חובה, מטלה סופית- בחינת בית.

Course description

Amharic is the official language of Ethiopia and most Ethiopian Jewish immigrants in Israel. Even though Amharic is the official language and also a language which has preserved some of the original Semitic features, it diverged very much from most sister Semitic languages because of the influence of Cushitic languages. Within the framework of the course the phonology, morphology and syntax of the language will be taught at beginners and intermediate level. Likewise reading of simple and intermediate level texts and listening of recordings in spoken Amharic will also be included. 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת