חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תרגיל בחקר אפריקה
  Reading African History and Culture                                                                  
0622-9103-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600306גילמן - מדעי הרוחתרגיל ד"ר רופא גיא
סמ'  א'1800-2000306גילמן - מדעי הרוחתרגיל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
לתרגיל בחקר אפריקה שלוש מטרות בסיסיות: הראשונה היא העמקת את הידע בסוגיות מרכזיות בהיסטוריה חברתית-תרבותית של אפריקה. השנייה היא הכרות עם מגוון רחב של מקורות לחקר אפריקה והשלישית היא פיתוח מיומנויות מחקריות בסיסיות. מטרות אלו יושגו תוך קריאה וניתוח של מקורות רבים ומגוונים העוסקים בחקר אפריקה.התרגיל יערך בקורלציה עם המבוא אולם הוא עומד בפני עצמו גם כתרגיל אוטונומי. על תלמידי התרגיל לקרוא את המקורות, להגיש מטלות בכתב, לקרוא רומן שנכתב בידי סופר\ת אפריקאים ולהשתתף באופן פעיל בדיונים
Course description
This tutorial course has several main objectives mainly: to expand students knowledge about central themes in Socio-cultural history of Sub Saharan African; to expose students to basic problems and techniques of research methodologies related to Africana studies and finally emphasis on relevant basic and specialized reference materials, using full range of available information resources, including library collections of books, serials, computerized databases as well novels, songs and other forms of the arts. Each student has to attend all classes and participate in the debates, read the relevant material, complete given essays including an analysis of a novel written by an African writer.
סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0622-9103-01 תרגיל בחקר אפריקה
Reading African History and Culture
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר רופא גיא

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת