חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פוליטיקה, אקלים וכדורגל במזרח התיכון ובצפון אפריקה
  Politics, Climate, and Football in the Middle East and North Africa  
0622-2307-01
מדעי הרוח
סמ'  ב' שיעור
סמ'  א'1000-1200456 גילמןשיעור ד"ר כהן ינרוגק חי איתן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 

הקורס מציג ומנתח את הפעילות הפוליטית המזרח התיכונית בספירות הלא רשמיות באמצעות מספר מקרי בוחן – סביבה, שוק ההון, ספורט, רשתות חברתיות. ייחודו של הקורס שהוא משלב היבט תיאורטי ויישומי. בחלקו האחד ילמדו הסטודנטים מקרי בוחן במזרח התיכון דובר הערבית, תורכית ופרסית. בחלקו השני יתבקשו לבצע עבודה מעשית בהיקף של 100 שעות בארגונים רלוונטיים אליהם ישובצו בידי תוכנית המתמחים של המרכז לפיתוח קריירה בדקנאט הסטודנטים שילוו את הסטודנטים ויתנו להם כלים של רכישת קריירה. השיבוץ והעבודה המעשית יתחילו בסמסטר הראשון במקביל לקורס בכיתה ויהיו המוקד של הקורס בסמסטר השני. מטלות הקורס: השתתפות פעילה, מבחן בתום סמסטר א', עבודה מעשית בהיקף של 100 שעות שתתחיל במחצית השניה של סמסטר א' ותימשך לאורך סמסטר ב', וכתיבת דו"ח בתום סמסטר ב'. הסטודנטים ישלבו כך הבנה ופרקטיקה של האופן שבו פוליטיקה בלתי רשמית מתנהלת במזרח התיכון עם עשיה חברתית והתנסות בשוק העבודה.   

 

Course description

The course presents and analyzes Middle Eastern political activity in the informal spheres through a number of case studies - the environment, the capital market, sports, and social networks. The uniqueness of the course is that it combines a theoretical and practical aspects. In part, the students will study case studies in the Arabic- Turkish- and Persian-speaking Middle East; in the second part, they will be required to carry out 100 hours of practical work in relevant organizations to be assigned by the TAU's Center for Career Development (this part will start during the first semester and will be the focus of the course during the second semester). The Center will accompany the students and provide them with the tools of acquiring a career. Course assignments are: active participation, an exam after the first semester, 100 hours of internship, and a written report after the second semester. Thus, students will combine theoretical understanding and hands-on practice of how informal politics take shape in the Middle East, combined with social action and career experience.

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0622-2307-01 פוליטיקה, אקלים וכדורגל במזרח התיכון ובצפון אפריקה
Politics, Climate, and Football in the Middle East and North Africa
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת