חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  צפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות
  Modern North Africa: the Challenges of Colonialism and Independence                                  
0622-2220-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600455גילמן - מדעי הרוחפרוסמינר פרופ מדי-וויצמן ברוס
סמ'  ב'1200-1400455גילמן - מדעי הרוחפרוסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס יעסוק  בעצוב זהויות לאומיות וישויות פוליטיות מודרניות במדינות המגרב מרוקו, אלג'יריה, תוניסיה ולוב) , על רקעי התקופות הפרי-קולוניאלית וקולוניאלית.  הוא יבחן את עוצמת השפעות מתקופות הללו על הזהות הלאומית המודרנית  ויבדוק את מידת ההצלחה של תהליכי בניית המדינה ובניית האומה בכל ארבעת המדינות לעיל, וזאת לאור גלי המחאה שאפיינו אירועי "האביב הערבי' ופעילויות של חלקי החברה כמו תנועות אסלאמיות,  התנועה הברברית המודרנית, ארגוני נשים ופעילים למען דמוקרטיזציה.

Course description

This course will introduce the student to the states and societies of North Africa – a unique sub-region of the Greater Middle East.  It will examine the emergence of modern national identities and political entities (Morocco, Algeria, Tunisia, Libya), in light of both the pre-colonial and colonial legacies, and look critically at the current challenges facing North African states and societies  in the wake of the "Arab Spring", including those posed by democracy movements, Islamists currents, and a resurgent Berber identity movement.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0622-2220-01 צפון אפריקה המודרנית: אתגרי הקולוניאליזם ועצמאות
Modern North Africa: the Challenges of Colonialism and Independence
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ מדי-וויצמן ברוס

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת