חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סמינר מ"א שנתי בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה
  Inter-University Ma Seminar in the History of Eastern Europe  
0621-9701-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-2000458 גילמןסמינר ד"ר מויאל דינה
סמ'  ב'1600-2000458 גילמןסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
המסגרת: ארבעה מפגשים חדשיים בני שלוש וחצי שעות בכל סמסטר.
 
מטרת הסמינר היא לקיים מסגרת בין-אוניברסיטאית לדיון בנושאים הנוגעים למזרח אירופה באופן שסטודנטים מתקדמים יוכלו להחשף למגוון חוקרים ומחקרים הקיימים בתחום זה בארץ ובעולם. סדרת המפגשים תזמן לכל מפגש חוקר/מרצה אורח אשר ינחה דיון בנושא נבחר. הקורס יחייב את הסטודנטים להגיש תגובה כתובה באורך של עד שני עמודים לחומר הקריאה בכל שיעור. הסמינר יתקיים באוניברסיטת תל אביב אך יעודד רישום של סטודנטים גם מאוניברסיטאות אחרות בארץ. מעבר להיות המסגרת בין-אוניברסיטאית, הקורס יעודד מבט בין-תחומי על מזרח אירופה אשר ישלב מבט היסטורי עם גישות ודיסציפלינות שונות לחקר איזור גאוגרפי זה.
 
הנוכחות במפגשים הינה חובה בסמינר זה - נוכחות בכל המפגשים והשתתפות פעילה בהם תהווה 30% מן הציון הסופי.
הגשת 6 תגובות כתובות בנות שני עמודים כל אחת (עמוד לכל מאמר שנשלח באותו חודש) הינה חובה ותהווה 70% מן הציון הסופי.
 
Course description

 Inter-University MA Seminar in the History of Eastern Europe [1 unit in each semester]

Coordinator: Dr. Dina Moyal
Dates/Time: Four monthly meetings, 4 hours each, in every semester: Sundays, 14:00-18:00.
Course Description: The objective of the seminar is the creation of an inter-university forum, where advanced students in the field of Eastern Europe are offered the opportunity to get acquainted with leading researchers and projects in the field in Israel and abroad. In the course of the seminar different guest lecturers from the partner universities and foreign institutions will present topics of their choice leading a discussion based on pre-circulated reading material. The course will facilitate inter-disciplinary approach to the study of the area combining historical methodology with other studies of the field. Students will be required to hand in two-page reading responses for every meeting (70% of the grade). Attendance and active participation in the sessions are 30% of the grade.
The seminar will take place at Tel Aviv University, but students of all partner universities are encouraged to participate
 
 

אוניברסיטת ת