חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מחלוקות על חינוך היסטורי בארץ ובעולם
  Debates Over History Education in Israel and in the World  
0621-8027-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-2000304 גילמןסמינר פרופ נוה איל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יעסוק במחלוקות על החינוך ההיסטורי, נושא המעורר לאחרונה ויכוחים סוערים הן בקרב אנשי מקצוע והן בקרב פוליטיקאים, עיתונאים ומנהיגים חברתיים.  שינויים באופי הדיסציפלינה, במטרת הלמידה והחינוך ובמעמדה של מדינת הלאום, מעוררים כמובן ויכוחים ציבוריים כלפי הוראת ההיסטוריה בחברה נתונה. הסמינר יפתח במחלוקות המתעוררות בישראל    בדור האחרון, וישווה אותן למחלוקות דומות המתרחשות בארצות שונות בעולם. נעסוק בנושאים כמו זיכרון היסטורי, תודעה היסטורית, ונרטיבים היסטוריים כסוג של ידע ממויין ומוסכם, העוברים תמורות ומייצרים ויכוחים ומחלוקות.

Course description

The seminar will focus on public debates over history education in Israel and all over the world. Changes in the discipline, conflicting attitudes toward learning and education, and transformation in the nature of the nation state, generate public debates over history education in many given societies. Starting with public debates in Israel, we will compare them to various historical debates in other countries. We will discuss issues such as historical memory, historical consciousness, and historical narratives as selected approved knowledge that undergoing many transformations, thus creating debates and controversies.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-8027-01 מחלוקות על חינוך היסטורי בארץ ובעולם
Debates Over History Education in Israel and in the World
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ נוה איל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת