חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סמינר מחלקתי בהיסטוריה אמריקנית
  American History and Historiography  
0621-8024-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400320 גילמןסמינר פרופ זכים מיכאל
סמ'  א'1200-1400320 גילמןסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יוקדש לסוגיות הליבה של ההיסטוריה האמריקאית, על כל חמש מאות שנותיה, וביניהן ההגות הפוליטית של הפוריטנים, הויכוח על אישור החוקה, התפתחות הקפיטליזם, אידיאולוגיית הביתיות והמחאה הפמיניסטית, מלחמת האזרחים וביטול העבדות, עליית התאגיד ומרד הפופוליסטים, לידת האימפריאליזם האמריקאי, הניו דיל ומדינת הרווחה ואחרון ובהחלט לא חביב, הרייגניזם. השיעורים יתבססו על קריאה אינטנסיבית בספרות המחקר כשהתלמידים יתבקשו ליטול חלק פעיל בדיונים.

Course description

The Seminar will explore a series of core issues over the course of five hundred years of American history.  These include the political philosophy of Puritanism, the debate over ratification of the federal constitution, the creation of a capitalist economy, development of an ideology of female domesticity and the feminist response, the Civil War and abolition of slavery, the rise of the corporation and the populist revolt, the birth of American imperialism, the New Deal and the American welfare state, and, last and certainly least, Reaganism and neo-liberal rule.  Lessons will be based on an intensive reading of the scholarly literature and students will be required to take active part in the ensuing discussions, both in class and in the course’s electronic forum


אוניברסיטת ת