חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מעבר לתבונה: בארוק, השכלה-שכנגד ורומנטיקה
  Beyond Reason: Baroque. Counter-Enlightenment and Romanticism  
0621-7043-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1400317אגילמןסמינר פרופ מאלי יוסף
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרתו של הסמינר היא לבחון בצורה ביקורתית שלוש תקופות או תנועות חשובות בהיסטוריה התרבותית של אירופה, שבכולן ניכרה מגמה שמרנית, אפילו ראקציונית, ביחס לתהליך ההיסטורי הכולל של קדמה מכוח התבונה המדעית והשכלולים הטכנולוגיים. ננסה להבין את התופעה ההיסטורית הכללית יותר של "מהפכה ריאקציונית" בהיסטוריה על דרך ההשוואה בין שלוש התרבויות.

Course description

The main aim of the seminar is to examine critically three major periods or movements in early modern European history. Common to them all are the conservative, even reactionary, opposition to the general historical process of progress by means of scientific rationality and technological innovations. By comparing the three cultures we shall thus try to understand the very notion and historical manifestations of "reactionary revolution" in history.


אוניברסיטת ת