חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סוגיות בהיסטוריה הדתית של העת החדשה המוקדמת
  Topics in the Religious History of Early Modern Europe  
0621-7026-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'0800-1200317אגילמןסמינר פרופ הרציג תמר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בסמינר זה נבחן כמה מן המגמות המרכזיות שאיפיינו בעשורים האחרונים את חקר ההיסטוריה הדתית של אירופה הנוצרית בעת החדשה המוקדמת. במסגרת זו, נדון בהתפתחויות שחלו בתחומי מחקר מסורתיים, כמו ההיסטוריה של מוסדות דתיים (Institutional history) ותולדות המחשבה הדתית בעידן הרפורמציה. בנוסף, יתמקד הסמינר במחקרים על האופן שבו השפיעו המחלוקות התיאולוגיות, אשר פילגו את אירופה במאה השש-עשרה, על חיי היום-יום של בני השכבות הרחבות בחברה. בהקשר זה, נדון בהבטים שונים של התרבות הדתית במובנה הרחב: דפוסי פולחן ייחודיים שהתפתחו באזורים כפריים, תפקידם הציבורי של נביאים ושל נשים בעלות חזיונות, חיי היום-יום במנזרים, השפעת הדפוס על אמונותיהם של פועלים עירוניים, השלכותיה התרבותיות של הצנזורה הכנסייתית, וסוגיות נוספות.

  *דרישת קדם: שו"ת חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת

 

 

 

Course description

 This graduate seminar will explore the main trends in the study of early modern European religious history. We will focus on recent advances in long established fields, such as institutional history and the history of religious thought in the age of the Reformation. In addition, we shall discuss recent studies dealing with the influence of the theological controversies that divided the Christian West on the lives of members of various sections of European society. In this context, we shall explore diverse aspects of early modern religious culture, including popular beliefs and traditional rites, the public roles of visionary and prophetic women and men, monastic life, the impact of the printing revolution on urban laborers, and the cultural implications of ecclesiastical censure.

 

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-7026-01 סוגיות בהיסטוריה הדתית של העת החדשה המוקדמת
Topics in the Religious History of Early Modern Europe
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ הרציג תמר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת