חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  סמינר מחלקתי ימי הביניים א'
  Departmental Seminar On the Middle Ages a  
0621-6501-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800449 גילמןסמינר ד"ר כהן הנגבי נעמה רחל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הסמינר המחלקתי מהווה פורום ללימודי ימי הביניים באוניברסיטה. השתתפות חובה לתלמידי הפרק ופתוחה לעוסקים בלימודי ימי הביניים ברמה מתקדמת בחוגים אחרים באוניברסיטה. במסגרת הסמינר שיחולק לחטיבות נקרא מקורות ראשוניים, מחקרים מרכזיים בתחום, ותלמידים וחוקרים מהאוניברסיטה ומחוצה לה יציגו את עבודותיהם בתחום ימי הביניים.

Course description

The departmental seminar provides a forum for medieval studies in the university. Attendance is mandatory for medieval history students but the seminar is also open to advanced students conducting research on medieval topics in other departments. The seminar will include reading primary and secondary sources central to the discipline. Throughout the year students, faculty and invited guests will present their medieval focused research in the seminar


אוניברסיטת ת