חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מדעי הגזע
  Racial Sciences                                                                                      
0621-3289-01
מדעי הרוח
סמ'  א'0800-1200320גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר טייכר אמיר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
כיצד חשבו מדעני הגזע? מאמצע המאה התשע-עשרה ועד אמצע המאה העשרים, מושג הגזע היה מרכזי בדיספלינות מדעיות שונות, ובהן אנתרופולוגיה, פסיכיאטריה, גנטיקה, ספרות ומחקר התרבות. איזה תפקיד היה למושג זה בארגון צורת החשיבה של המדענים? באילו כלים השתמשו מדענים כדי למיין, להגדיר ולאבחן גזעים, ומה קרה למושג הגזע כאשר תוצאות המחקר לא תאמו את ההנחות המוקדמות של החוקרים? האמנם נכון לראות בענפי ידע אלו ״פסאודו-מדע״? אם כן, מה הפך אותם לפחות מדעיים מענפי ידע אחרים? ואם לא, מה משמעות הדבר לגבי הבנתנו את אופן הפעולה של מדעים אחרים? בסמינר נשחזר את צורת המחשבה של מדעני גזע תוך עיון בעבודותיהם המדעיות, הכרת השאלות אותן הם שאלו ובחינה של הכלים שעמדו לרשותם כדי לענות על השאלות הללו. ננסה להבין את הקשר שבין דינמיקות פנים-דיספלינריות לבין השפעות חיצוניות (חברתיות, תרבותיות ואחרות) על תוכנה של העבודה המדעית. נבחן גם את המשמעות החברתית והתרבותית של מיונים גזעיים ואת שילובם של מדענים בניהול מדיניות גזעית בגרמניה, ארצות הברית, בריטניה ואיטליה. נדרשת השתתפות פעילה מכל המשתתפים, ובכלל זה ניתוח כתוב של מקור אחד והצגה של מאמר מחקרי אחד בפני הכיתה
 
Course description
How did racial scientists think? The concept of ‘race’ has been pivotal in various scientific disciplines including anthropology, psychiatry, genetics, literature and cultural studies from 1850 to 1945. What role did this concept have in structuring scientists’ thought? What tools did scholars use to sort, define and diagnose races, and what happened to racial concepts when the results of studies cut against researcher’s preliminary assumptions? Should we regard these disciplinary fields ‘pseudo-sciences’? If so, what turned them into less-scientific than other branches of knowledge? And if not, what does that imply regarding our understanding of how science works? In the seminar we will reconstruct the thought processes of racial scientists by scrutinizing their scientific works, getting acquainted with the questions they posed and analyzing the tools they used to answer these questions. We will try to decipher the relations between inner-disciplinary dynamics and external influences (social, cultural etc.) on the content of scientific work. We will also examine the socio-cultural implications of racial sorting and the involvement of scientists in designing and implementing racial policies in Germany, the United States, England and Italy. Active participance is required of all students, including the submission of a written analysis of one source and the presentation of a scholarly article to the class
 
סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-3289-01 מדעי הגזע
Racial Sciences
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר טייכר אמיר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת