חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  עבדות באמריקה
  Slavery in America                                                                                   
0621-3244-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800361אגילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ זכים מיכאל
סמ'  ב'1600-1800361אגילמן - מדעי הרוחסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

אי-אפשר להפריד בין יישוב ה"עולם החדש" לבין העבדות. עשרה מיליון אפריקאים "יובאו" לאמריקה - בלעדיהם החברה והכלכלה שקמו שם לא היו מן האפשר. כיצד ההגירה הענקית הזו התבצעה? האם היה לה תקדים? איזו מין חברה אמריקאית התהוותה כתוצאה מכך? מדוע הגזענות מלאה תפקיד כל כך מרכזי במפעל שנראה על פניו כלכלי-תועלתני גרידא? כיצד השפיעה העבדות על ההתפתחות האזרחית של מדינות אמריקה, ומדוע היא לא הכתה שורש בכל שטחי העולם החדש? למה דווקא אפריקה הייתה למקור כוח העבודה של אמריקה? מה הניע את ההתנגדות המדינית והמוסרית לקיום העבדות, שהלכה והתעצמה מהמאה ה-18? וכיצד ניתן להסביר את ההבדלים בין האופן בו בוטלה העבדות בצפון אמריקה (באמצעות מלחמת חורמה) ובדרום אמריקה (בשחרור הדרגתי)? הסמינר יתמקד בתולדות העבדות באמריקה הבריטית ובארצות הברית, לצד השוואות לדרום אמריקה, ולברזיל ולקובה בפרט.

Course description

 It is impossible to separate out the settlement of the New World from the history of modern slavery.  Ten million Africans were “imported” to America since the sixteenth century.   How was this giant migration carried out?  Did it have precedent in world history?  What kind of American societies developed as a result?  Why did racism fill such a central role in what would appear to be an entirely economic project?  Why was Africa the source of New World slave labor?  What eventually motivated the emergence of political and moral opposition to slavery, which can be first dated to the eighteenth century?   How can we explain the differences in the process of slavery’s abolition between the United States (by means of total war) and the West Indies and South America (by means of graduated emancipation)?  The seminar will focus on the history of slavery in British America and the United States, with relevant comparisons to the experience “south of the border.”

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-3244-01 עבדות באמריקה
Slavery in America
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ זכים מיכאל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת