חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  משבר וצמיחה במאה ה-14
  Crisis and Growth in the 14th Century  
0621-2423-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'0800-1200362אגילמןסמינר ד"ר כהן הנגבי נעמה רחל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

המאה ה -14 ידועה כאחת התקופות הקשות ביותר בהיסטוריה האירופית. בין רעב למגיפה ומלחמות לא פוסקות אוכלוסיית אירופה התדלדלה משמעותית. משבר מנהיגות בכנסייה ערער את ההגמוניה הרומית שהושגה סוף סוף במאה הקודמת ומרידות רבות בשלטון סמנו ערעור הולך וגובר של הסדר הקיים. לצד המשבר הגדול ניכרת גם פריחה תרבותית מגוונת והתארגנות חברתית מקצועית ועירונית חדשה. במסגרת הקורס נבחן את האירועים ההיסטוריים תוך התייחסות למאפיינים איזורים שונים במרחב האירופי. נקרא מקורות ראשונים מגוונים ונעמוד על התמורה במגמות ההיסטוריוגרפיות ביחס ל'משבר', 'צמיחה' ולמאה ה- 14 בפרט.

Course description

The 14th century is famous for being one of the most difficult centuries in European history. Hunger, plague and ongoing wars caused a major decline in European population of the time. The crisis of leadership in the Church unsettled Roman hegemony, fully achieved only in the previous century. The challenges to secular authority were no less vociferous. Alongside this great decline, diverse cultural prosperity is seen and new schemes of social and professional organization. The seminar will be devoted to reading the historical events as they appear in primary sources. We will look at different areas of Western Europe and study the changes in the historiography of ‘crisis’ and ‘prosperity,’ particularly in the 14th century.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-2423-01 משבר וצמיחה במאה ה-14
Crisis and Growth in the 14th Century
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר כהן הנגבי נעמה רחל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת