חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  קולוניאליזם וחברות ספר
  Colonialism and Frontier Societies                                                                   
0621-2416-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-2000319אגילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ אלגזי גד יעקב
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

זהו סמינר ניסויי, המבקש לבחון סוגיות בהיסטוריה של תהליכים קולוניאליים. אין עניינו בגישות קולוניאליסטיות דווקא, אלא בחברות קולוניאליות, ובמיוחד בחברות ספר, כאלה המתעצבות לא נוכח גבול מוכר אלא בנוכחותם המתמידה של אזורי ספר. הסמינר יתמקד בחברות קדם מודרניות – ובמיוחד בימי-הביניים המרכזיים והמאוחרים, אך ננסה לבחון בו דוגמאות מתקופות אחרות כדי לבדוק את תוקפן של תיאורטיזציות של קולוניאליזם. זהו סמינר ניסויי בהגדרתו והמשתתפות והמשתתפים יידרשו לעבודה עצמית רבה, יציגו גישות מחקריות ויציגו מקרי-מבחן מתחום עיסוקם.
 

Course description

The seminar deals with the history of colonial processes. We shall not focus on colonialist attitudes and images but on colonial societies, in particular on frontier societies shaped to a significant extent by the dynamics of frontier spaces. We shall begin with pre-modern colonialism and then move on to examine some more modern examples to test different conceptualization of colonialism. This is, by definition, an experimental seminar; participants would be required to engage in independent work, to acquaint themselves with different approaches and present case studies

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-2416-01 קולוניאליזם וחברות ספר
Colonialism and Frontier Societies
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ אלגזי גד יעקב

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת