חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  כלכלה ועיצוב זהויות קולקטיביות וזהות עצמית בעולם העתיק
  Economy as Shaping Communal and Personal Identities in the Ancient World  
0621-2061-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800105 ביה"ס לשפותסמינר פרופ הוניגמן סילבי
סמ'  ב'1600-1800455 גילמןסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

באזור של הים התיכון והמזרח הקדום הומצא המטבע במאה השביעית לפני הספירה, באסיה קטנה (טורקיה של היום). אולם הפך המטבע לכלי המרכזי ביחסים הכלכליים רק בהדרגה, כשכלכלת שוק המשטתת על מטבע התקיימה זו לצד זו עם שיטות כלכליות אחרות. בנוסף, לא זו בלבד שהחשיבות ההולכת וגוברת של המטבע גרמה לשינויים בהתנהלות הכלכלית, אלא היא גרמה לשינויים תרבותיים מרחיקי לכת נוספים, הן עבור המדינות והקהילות שהשתמשו במטבע, והן עבור הסוכנים האינדיבידואלים. הסמינר יתחקה אחר שתי סוגיות מרכזיות. האחת, מהן הסיבות שבגללן מדינות וקהילות עתיקות טבעו מטבעות. בעיקר, באיזו מידה המניעים היו כלכליים בלבד, או שמא השתלבו במניעים פוליטיים פרקטים ואף במניעים פוליטיים סימבולים, כגון הרצון לבטא זהות קולקטיבית נפרדת. לצורך זה נתחקה אחר השימוש במטבע או בשיטות כלכליות אחרות ביוון בתקופה הארכאית והקלאסית, ובמזרח הקדום ובים התיכון מהאימפריה הפרסית, דרך אלכסנדר הגדול והעולם ההלניסטי, ועד לאימפריה הרומית. הסוגיה השניה נוגעת לחברת ערי המדינה היווניות. נבחן איך השינויים בפרקטיקות כלכליות שנבעו מההשפעה המשולבת של מטבע, דמוקרטיה ואוריינות הביאו לשינוי בסיסי בטיב היחסים בין האישיים, ובטיב העצמי, ואיך שינויים אלה גרמו הלאה לשינויים תרבותיים ודתיים.

 

Course description

In the area of the Mediterranean and the ancient Near East, coinage was invented in the seventh century BCE in Asia Minor, but it only slowly became the main instrument of economic exchanges, first co-existing and only gradually replacing other economic systems. The increased use of coined money in the ancient world entailed not only economic, but also thorough cultural changes, both for the states and communities that stroke and used coins, and for individual agents. The seminar will follow two correlated threads. First, it will address the question of why ancient states stroke coins, laying the stress on the question of whether motivations for striking coins were purely economic, or whether coinage also served political purposes and was a means to express state or collective identity. The chronological and geographical scope of the survey will include Archaic and Classical Greece, the Persian Empire, Alexander the Great, and the Hellenistic world, and (succinctly) the early Roman Empire. The second thread will focus on the world of the Greek cities, and explore how the shift in economic practices that resulted from the combined impact of coinage, democracy, and literacy entailed changes in the nature of inter-personal relations, and ultimately, in the self, with bearings on cultural and religious developments.

 


אוניברסיטת ת