חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אימפריה וזהויות מקומיות באגן המזרחי של הים התיכון ובמזרח הקדום
  Empire & Local Identities in the Eastern Mediterranean & the ancient Near Eat  
0621-2060-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-1800361אגילמןסמינר פרופ הוניגמן סילבי
סמ'  א'1600-1800361אגילמןסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יעסוק בהשפעת שילובן של קהילות וחברות מקומיות שונות אל תוך מבנה אימפריאלי על הדרך שבה אותן הקהילות עיצבו את זהותן הפרטיקולארית. מבחינה גיאוגרפית יושם הדגש על האזור הרב-תרבותי של אסיה קטנה (טורקיה של היום) מצד אחד, ובחברה הרב-תרבותית של מצרים מצד שני, אך גם נעסוק בפניקיה וביהודה באופן משני. מבחינה כרונולוגית, הדיון יתחיל בתקופה של האימפריה הפרסית, אך יתמקד בעולם ההלניסטית (323 – 31 לפנה''ס) ובאימפריה הקדומה (31 לפניה''ס – 212 לספירה). נתחקה אחר השינויים שעברו בים האימפריה הפרסית, העידן ההלניסטי, ועד לאימפריה הרומית הקדומה. נשווה בתגובות לאימפריה של ערי-מדינה יווניות בתקופה ההלניסטית (כשהמלכים היו יווניים) וגם באימפריה הרומית (כשהקיסרי ואליטות האימפריה היו רומאיות). כמו כן נעסוק ביחסים בין מקדשים מקומיים לבין המלכים והקיסרים הזרים, ובתגובתן של חברות לא יווניות (מההרכבים האתניים השונים של האזורים הגיאוגרפיים השונים שיסקרו) כלפי האימפריות השונות ששלטו עליהן. הסוגיות השונות הן של השתלבות אל תוך המסגרות האימפריאליות לעומת התנגדות לאימפריה, שינוי הדרגתי אך מהותי בתפיסת המרחב, דו לשוניות ורב לשוניות, ביטוי אדריכלי מונומנטאלי לזהויות המקומיות, ביטויים ספרותיים (כולל תרגומים ליוונית ואימוץ של ז'אנרים ספרותיים חדשים, כגון כתיבת תולדתיהם של עמים מקומיים על פי הז'אנר של ההיסטוריוגרפיה היוונית), ועוד. הסמינר גם יעסוק בסוגיות תיאורתיות של זהות, וחוץ אתנית, ועוד.

Course description

The seminar will investigate the influence of imperial settings on the construction of local identities. The main emphasis will be on local communities of Asia Minor and Egypt, although Phoenicia and Judea will also be included. Chronologically, the survey will start with the Persian Empire, but will dwell more particularly on Hellenistic and Early Imperial Times

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-2060-01 אימפריה וזהויות מקומיות באגן המזרחי של הים התיכון ובמזרח הקדום
Empire & Local Identities in the Eastern Mediterranean & the ancient Near Eat
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ הוניגמן סילבי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת