חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  העיר הרומית והעיר הביזנטית - המשכיות, שינוי ושקיעה
  The Roman & Byzantine City: Continuity Change and Decline  
0621-2032-01
מדעי הרוח
סמ'  א'0800-1200362אגילמןסמינר פרופ לניאדו אבשלום
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר עוסק בערי האימפריה הרומית והאימפריה הביזנטית מן המאה השלישית לספירה ועד המאה השמינית. בין הנושאים: העיר באימפריה הרומית המוקדמת; העיר ומשבר המאה השלישית; העיר והמדינה בעקבות הרפורמות של דיוקלטיאנוס וקונסטנטינוס; ייסוד ערים ושינויים במעמדן; הערים והנצרות; גורלן של הערים בתקופה הביזנטית האמצעית: שקיעה או העלמות?

לקריאה מוקדמת: משה עמית, תולדות הקיסרות הרומית, ירושלים תשס"ג.

ישראל שצמן, האימפריה הרומית ומורשתה, תל-אביב תשס"ב.

רוברט לופז, לידתה של אירופה, תל אביב 1990.

ירון דן, חיי העיר בארץ ישראל בשלהי העת העתיקה, ירושלים תשמ"ד.

.

Course description

This course deals with the cities of the Roman Empire and the Byzantine Empire from the third century C.E. to the eighth century. It will focus on the following subjects: the city in the early Roman Empire; the city and the third-century crisis; the reforms of Diocletian and Constantine and their impact on the cities; the foundation of new cities and their status; cities and Christianity; the fate of the cities in the middle Byzantine period


אוניברסיטת ת