חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  חברה משטר ותרבות במאה ה-19
  Introduction: 19th C European Society Government & Culture  
0621-1685-03
מדעי הרוח
סמ'  ב'1200-1400262 גילמןשיעור ות ד"ר קפלן ורה
סמ'  ב'1200-1400317 גילמןשיעור ות
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

כללי: במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. התרגיל בוחן את תהליכי המודרניזציה מהמהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה.

קבוצה 1 ו-3- ד"ר ורה קפלן

בקורס זה נבחן את התהליכים והאירועים המרכזיים שהתרחשו ברוסיה במאה ה- 19, מהפיכת החצר האחרונה בתולדותיה ב-1801, דרך הניצחונות על נפוליאון ב-1812 ועד למהפכות 1917. ננסה להבין כיצד השפיעה על רוסיה המהפכה הצרפתית ומה קרה לרעיונות הליבראליים (ומאוחר יותר – הסוציאליסטיים) כאשר הם אומצו על ידי האליטה האינטלקטואלית הרוסית. נבחן מה הוא הצאריזם כמונרכיה אוטוקרטית היוזמת רפורמות אך מסרבת להשתנות, מה היה המבנה החברתי של רוסיה,  כיצד ניתן לאפיין את רוסיה כאימפריה ומדוע התפתח במהלך המאה ה-19 דיון חריף אודות הזהות הלאומית הרוסית ומקומה של רוסיה באירופה.

בקורס יושם דגש על מאפייני התרבות הרוסית כפי שהתהוו בתקופה שנחשבת ל"תור הזהב" של הספרות והאמנות שלה; יצירות ספרות רוסית של המאה ה-19 יהוו חלק ממקורות התרגיל.

קבוצה 2- פרופ' בלהה מלמן

התרגיל שנושאו ה"מאה התשע עשרה הארוכה", מן המהפכה הצרפתית ועד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, הוא היחידה הבסיסית המהווה יסוד ללימודי העת החדישה. התרגיל מתמקד בתקופה  שבין המהפכות הצרפתית והתעשייתית ועד לעשור האחרון של המאה התשע עשרה. הוא בורר ומתמקד בנושאים המרכזיים ובמושגי יסוד בהיסטוריה הפוליטית, החברתית, התרבותית והכלכלית של מערב אירופה שהם הכרחיים להבנת ההיסטוריה המודרניות—בתחומי השיח הפוליטי המודרני, ההתנסות של בני אדם וזהויות בעידן המודרני.  בין נושאים אלה: תפישות של חירות ושוויון, של האומה והעם במהפכה המודרנית הראשונה, המהפכה הצרפתית; השימוש באלימות ובטרור בידי המדינה המהפכנית;  אופי המלחמה המודרנית ; טכנולוגיות מודרניות וישומיהן, המהפכה התעשייתית והתפתחות אופן העבודה המודרנית ; עוני, עושר, מחסור ופנאי בעיר-הענק המודרנית;  משפחה, בית ועליית ה"פרטי".

התרגיל לא רק פותח צוהר לסוגיות מרכזיות אלו בעבר שלנו—וגם בהווה שלנו- ובמודרניות, הוא גם מציג בפניכם מגוון של הסברים וזוויות ראיה  המשקפות את הרב-גוניות והעושר של לימודי ההיסטוריה, גישות היסטוריות שונות וכן את "מכשירי העבודה" שלנו כהיסטוריונים.

 

התרגיל משתמש  במגוון שלחומרים היסטוריים כתובים וויזואליים: תעודות דיפלומטיות, נאומים, מכתבים ויומנים, עיתונות, סקרים ורשומות סטטיסטיות, ספרות יפה, ציור ואמנות בכלל, מוסיקה וקולנוע, וחפצים המצויים במוזאונים. מטרת המגוון הזה היא, בין היתר, גם לנסות "לקרוא" היסטוריה, מקורות היסטוריים והיסטוריונים, באופן בקורתי.    

 

 

Course description

1-3:Dr. 2-  vera kaplan- 

 

The course will be devoted to an examination of the historical process and events that took place in Russia in the “long” nineteenth century. Our initial aims are to explore the impact of the French revolution on Russia and what happened to the ideas of liberalism when they were appropriated by the Russian intellectual elite; to reveal what was the nature of Tsarism as an autocratic monarchy which constantly initiated reforms but rejected any changes in its own structure; to analyze the main characteristics of the Russian society; to look at Russia as an empire;  and to explain why the intense debate on Russian national identity and Russia’s place in Europe so deeply engaged Russia’s nineteenth-century intelligentsia.

The course sources will include literary of the nineteenth century  -  the “golden age” of the Russian culture.

.

2- Prof.Bili Melman

The “Introduction to the Long Nineteenth Century”, covering the era between the Industrial and French Revolutions and the outbreak of WW1,  may serve as a useful basis for further studies in  modern history. The course focuses on key issues in modern European history, such as the rise of modern states and nations, the spread of modern technologies, industrialization, urbanization, the emergence of modern political world-views and politics, the rise of the modern empires, modern patterns of work and leisure, modern notions of gender and the modern family. The course introduces you to a variety of sources—written (diplomatic, journalistic, literary and persona) and visual—as well as to different approaches to the history of the modern century and its analyses.

 

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-1685-03 חברה משטר ותרבות במאה ה-19
Introduction: 19th C European Society Government & Culture
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר קפלן ורה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת