חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תולדות הנצרות: 2018-1350
  History of Christianity: 1350-2018  
0621-1542-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800144 גילמןשיעור פרופ כץ דוד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
התהליכים והאירועים המרכזיים בחיי הדת הנוצרית למן ימי הביניים המאוחרים ועד ימינו: כיצד סיגלה עצמה הדת לשינויים החברתיים ובאיזה אופן שרתה את הצרכים המשתנים של החברה. מניסיונות התיקון שנעשו בין המאה ה-14 למאה ה-16, דרך הרפורמציה הפרוטסטנטית, הקונטרה-רפורמציה, השפעת תנועת 'ההשכלה' על תפישה רציונלית של הדת לעומת הנטיות האמוציונאליות בדת, ועד לתנועות הדתיות הקיצוניות בימינו.
 
 
Course description
The central events and themes in Christianity from the end of the Middle Ages until today: how did the religion adapt to social and intellectual changes while still serving the shifting needs of society. From the attempts at change between the 14th and 16th centuries, through the Protestant Reformation, the Roman Catholic Counter-Reformation, the influence of the Enlightenment on rational conceptions of religion as opposed to emotional responses, and concluding with modern religious extremism in our own time
סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-1542-01 תולדות הנצרות: 2018-1350
History of Christianity: 1350-2018
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ כץ דוד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת