חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
  Introduction to the Early Modern Period  
0621-1501-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1400497 גילמןשיעור ות פרופ כץ דוד
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

כללי: התמורות שהתחוללו במערב אירופה ובמרכזה בין שלהי ימי הביניים למהפכה הצרפתית (מאות 15-18) הן שעיצבו את העולם המודרני והניחו את היסודות להגמוניה המערבית. הקורס נועד להבהרת מושגי יסוד, ניתוח תעודות, היכרות עם אסכולות היסטוריוגרפיות שונות ואימון בקריאה ביקורתית ובכתיבה אקדמית.
חוברת תעודות: בני ארבל (עורך), מקורות לתולדות העת החדשה המוקדמת. חלק ראשון: תקופת הרנסאנס והרפורמציה. החוברת כוללת רשימה ביבליוגרפית שלמה של הספרות הקיימת בעברית ורשימה של ספרי יסוד מומלצים באנגלית.

קבוצה 1- פרופ' דוויד כ"ץ

דגש על היסטוריה דתית ותרבותית. בין הנושאים שיידונו: הרנסאנס באיטליה ומחוצה לה, הרפורמציה הפרוטסטנטית לפלגיה השונים, גילוי העולם החדש והשלכותיו על חיי הרוח והחומר באירופה

קבוצה  2 ד"ר עודד רבינוביץ-


התרגיל יעסוק בתהליכים המרכזיים שעיצבו את החברה והתרבות באירופה בין ימי הביניים לעת החדשה: החברה הכפרית והחברה העירונית באירופה שלאחר המגפה; המצאת הדפוס והופעת אמצעי תקשורת חדשים; תרבות הרנסנס וההומניזם; המשבר הדתי, הרפורמציה הפרוטסטנטית והרפורמציה הקתולית; ראשיתה של הגלובליזציה והשלכותיה על הכלכלה האירופית; עלייתה של המדינה הריכוזית ותרבות החצר; המהפכה המדעית וראשית ה"נאורות".

 

Course description

group 1- prof. david katz
This course explores the main developments typical of early modern Europe, focusing especially on the cultural and religious history of the fifteenth and sixteenth centuries.

 group 2- Dr. oded rabinovitz Tamar Hertzig

This introductory course will focus on the central processes that shaped European culture and society between the Middle Ages and the eighteenth century: urban and rural society in post-Plague Europe; the invention of the printing press and new forms of media; Humanism and the culture of the Renaissance; the late-medieval religious crisis, the Protestant and Catholic Reformations; early globalization and its impact on the European economy; the rise of centralized states and court culture; the Scientific Revolution and the early Enlightenment..

 

 

 

 

 

 

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-1501-01 חברה משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת
Introduction to the Early Modern Period
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ כץ דוד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת