חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה
  The Making of Europe: From Antiquity to Early Modernity  
0621-1209-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200144 גילמןשיעור פרופ אלגזי גד יעקב
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

'אירופה' לא היתה קיימת מאז ומעולם. היא אינה עובדה של גיאוגרפיה. היא נוצרה בתהליך ארוך של מגעים בין חברות ותרבויות שונות זו מזו. באלו ערוצים עברה מורשת תרבויות הים התיכון העתיקות לחברות הנוודים והמתיישבים של הצפון? האם היו ימי הביניים תקופה של יציבות מעמדית, שבה "ידע כל אדם את מקומו"? האם היה זה "עידן האמונה", בשליטת הכנסייה הקתולית? האם האיכרים היו שמרנים שעולמם מוגבל בניגוד לתושבי העיר הדינמית? האם נשים היו משוללות זכויות ונאלצו להמתין לעת החדשה כדי להרחיב את אפשרויות הפעולה שלהן? האם אנשים חיו במשפחות מורחבות? האם באמת למדו סטודנטים באוניברסיטאות בלי ספרים ורשמו את ההרצאות מפי המורים? בשאלות כגון אלה תעסוק ההרצאה.

Course description

Europe is not eternal. It took shape in a long process of contact between diverse societies and cultures. How was the heritage of antiquity passed on to nomads and settlers of the north? Were the Middle Ages a time in which every person knew his/her place? Were they the Age of Faith? Were peasants truly conservative and city dwellers prone to adopt innovations? Were women powerless and had to wait patiently for modernity to gain agency? Were families extended, and individuals nearly non-existent? These are some of the questions to be dealt with in this introductory lecture

סילבוס מפורט

מדעי הרוח
0621-1209-01 התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה
The Making of Europe: From Antiquity to Early Modernity
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ אלגזי גד יעקב

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

אוניברסיטת ת