חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה
  Introduction to the History of Ancient Greece  
0621-1110-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1600-2000306 גילמןשיעור ות פרופ הוניגמן סילבי
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

כללי: מבוא היסטורי ומתודולוגי לתולדות יוון העתיקה בתקופות הארכאית (מאות 8-6 לפנה"ס) והקלאסית (מאות 5-4 לפנה"ס).

פרופ' סילבי הוניגמן (קבוצה 01,02) -
העולם היווני בתקופה הקלאסית (מאה חמישית ומאה רביעית לפנה''ס)

 

Course description

Pro. sylvie Honigman

The class is an introduction to the history of ancient Greece in Classical times


אוניברסיטת ת