חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך
  Political Philosophy: Advanced Course  
0618-7585-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1200280 גילמןשיעור פרופ טאובר צבי
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס: הכרת היחסים בין הפוליטיקה והמוסר בתפישות פילוסופיות שונות מתולדות ההגות המערבית החדשה.

דרכי הוראה: הרצאות, קריאה-מודרכת, דיון.

נושאי ההרצאות: קאנט – בין מדיניות מוסרית למוסר מדיני; היגל – בין "מוסריות" ל"אתיקה"; מרקס – ביקורת המדינה והמוסר כ"אידאולוגיה"; ויבר – מוסריות פוליטית: מוסר-כוונות ומוסר-אחריות.

ספרות: פרקים נבחרים מחיבורי ההוגים הנ"ל, ובהם: קאנט, לשלום הנצחי; היגל, פילוסופיה של המשפט; מארקס, המאניפסט הקומוניסטי; ויבר, הפוליטיקה כמקצוע.

מטלת סיום הקורס: בחינת כיתה.

Course description

Course Objectives: Introducing the relationship between politics and ethics in various political concepts of modern western philosophy.

Course Topics: Kant – between moral politics and political ethics; Hegel – "Morality" and "Ethical Life"; Marx – critic of the state and morality as ideology; Popper – critic of Historicism; Marcuse – one dimensional society.

Method of Teaching: Lectures, guided reading and classroom discussion.

Literature: Selected chapters of the above philosophers' writings, inter alia: Kant, Perpetual Peace; Hegel, Philosophy of Right; Marx, The Manifesto of the Communist Party; Weber, Politics as Vocation. The bibliography will be distributed at the beginning of the semester.

Student Assignment: A classroom-exam.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-7585-01 פילוסופיה פוליטית - שיעור המשך
Political Philosophy: Advanced Course
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ טאובר צבי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת