חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פילוסופיה וטרנספורמציה
  Philosophy and Transformation  
0618-4046-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1400458 גילמןסמינר פרופ רוה דניאל
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הסמינר היא "לעבוד" עם המושג "טרנספורמציה", לבחון אותו בהקשרים שונים, לקרוא  תיגר על היתכנותו, לפרק אותו לסוגיו, לחשוב על האפשרויות וההבטחה הגלומות בו ולחילופין על האשליה שהוא מכונן. לשם כך "ננדוד" בין חומרים מהודו ומהמערב. נקרא ונדון בחומרים מאת קרישנה-צ'נדרה בהטצ'ריה, דאיה קרישנה, ראם-צ'נדרה גנדהי וארינדם צ'קרברטי. הטקסטים שלהם גם יהוו עבורנו תיאוריה לנתח דרכה טקסטים ספרותיים וקולנועיים, ביניהם "שנתיים, שמונה חודשים ועשרים ושמונה לילות" לסלמאן רושדי (2015) והסרט "פטרסון" של ג'ים ג'רמוש (2016). בחירת הטקסטים מרמזת שהשאלה בה"א הידיעה שתידון במעבדה הפילוסופית שלנו היא שאלת הזהות האישית. שאלה נוספת, "פרקטית" בואו נקרא לה, היא האם הפילוסופיה עשויה לא רק לדבר על טרנספורמציה אלא גם לחולל טרנספורמציה, וכמובן איך ובאיזה מובן.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 6.05.2018.

Course description

The seminar aims to work with the notion of transformation, to reflect on this salient concept and ideal in different contexts, to question its possibilities and impossibilities. We will discuss philosophical materials by Krishnachandra Bhattacharyya, Daya Krishna, Ramchandra Gandhi and Arindam Chakrabarti. Their texts will also work as a theory, through which we will analyze literary and cinematic materials, such as Salman Rushdie's "Two Years Eight Months and Twenty-Eight Nights" (2015) and Jim Jarmusch's film Paterson (2016).

The selection of texts indicates that the main question to be reflected upon in this seminar is the question of self-identity. Another question, "practical" if you wish, is whether philosophy can do more that merely discuss transformation, namely whether it can actually contribute to-, or even bring about transformation, and how.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-4046-01 פילוסופיה וטרנספורמציה
Philosophy and Transformation
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ רוה דניאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת