חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מרקסיזם פרוידיאני
  Freudian Marxism  
0618-3868-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1200-1400362אגילמןסמינר פרופ טאובר צבי
סמ'  א'1200-1400317אגילמןסמינר
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס: הכרת הסינתזה המרקסית-פרוידיאנית של אנשי אסכולת פרנקפורט ובעיקר של אריך פרום (בשנות ה-30) ושל הרברט מרקוזה.

נושאי הקורס: מבוא מושגי למטריאליזם ההיסטורי של מרקס ולתורת היצרים של פרויד; המרקסיזם הפרוידיאני של א.פרום; "זכות האם"; ההיסטוריזאציה של תורת-היצרים; תסביך אידיפוס והתרמידור הנפשי; עקרון-מציאות לא-דכאני; פמיניזם מרקסיסטי-פרוידיאני.

דרכי הוראה: הרצאה, קריאה מודרכת, דיון, הנחיה אישית לכתיבת עבודה סמינריונית.

ספרות: בין הטקסטים המרכזיים: א.פרום, משבר הפסיכואנאליזה (הוצ' רובינשטיין, 1975); ה.מרקוזה, ארוס וציוויליזאציה (ספרית פועלים, 1978). רשימות מפורטות של ספרות ראשונית ומשנית תחולקנה לתלמידים בתחילת הקורס.

מטלת סיום הקורס: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 6.05.2018.

Course description

Course Objectives: Introducing the Marx-Freudian Synthesis of the Frankfurt School, especially of Erich Fromm's early works and Herbert Marcuse.

Course Topics: Conceptual introduction of Marx' Historical-Materialism and Freud's Theory of Instincts; The Freudian Marxism of Fromm; The Concept of Mother's Right; The historical understanding of Freud's Theory of Instincts; Oedipus Complex and the Psychic Thermidor; Non-Repressive Reality-Principle; Freudian-Marxist Feminism.

Method of Teaching: Introductory lectures, guided reading, classroom discussion and personal tutoring for writing seminar papers.

Main Texts: E.Fromm, The Crisis of Psychoanalysis; H.Marcuse, Eros and Civilization.

A Bibliography of primary and secondary literature will be distributed at the beginning of the semester.

Student Assignment: A seminar or referat paper.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-3868-01 מרקסיזם פרוידיאני
Freudian Marxism
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ טאובר צבי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת