חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מרטין היידגר: שאלת ההוויה ומעשה האמנות
  Heidegger: the Question of Being and the Work of Art  
0618-3709-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1600-2000304 גילמןסמינר פרופ כנען חגי
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר עוסק בהגותו של הפילוסוף הגרמני מרטין היידגר (1889-1976), מן הפילוסופים המשפיעים ביותר והשנויים ביותר במחלוקת במאה ה 20 . במרכז הסמינר דיון וקריאה צמודה בספרו המרכזי של היידגר הוויה וזמן (1927), ספר שעניינו, לפי היידגר, שאלה שהמסורת הפילוסופית והתרבות המערבית שכחו: שאלת המשמעות של ההוויה. הסמינר יעסוק ביחסים בין ״הוויה״, ״משמעות״ ו״זמן״, תוך מבט על הקשר בין שאלת ההוויה לקיום היומיומי של הפרט. חלקו האחרון של הסמינר יוקדש לתפנית שמתרחשת אצל היידגר המאוחר בשנות ושמוצאת ביטויה בניסוח חדש של שאלת ההווייה, במסגרת דיון במהות האמנות והטכנולוגיה.

תנאים מקדימים: מבוא ושיעור המשך באסתטיקה או מטאפיזיקה או אתיקה. מבוא לפיל׳ של המאה ה 19.

דרישות: נוכחות חובה. 3 תגובות כתובות במהלך הסמינר. עבודה סמינריונית או רפרט מסכם.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 16.09.2018.

Course description

The Seminar’s final part examines a transformation in Heidegger’s articulation of the question of Being which will be discussed in the context of his later philosophy of art and technology.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת