חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  השגחה אלוהית בהגותם של הרמב"ם, קירקגור וסימון וייל
  Divine Providence in the Works of Maimonides, Kierkegaard and Simone Weil  
0618-3657-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1400-1800361אגילמןסמינר ד"ר ורבין נחמה
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יעסוק  בדרכים שונות בהן הובן מושג ההשגחה האלוהית, הן באלה המבינות את ההשגחה במונחים של התערבות אלוהית במהלך הרגיל של מאורעות בעולם כדי להבטיח גמול הולם לצדיקים ולרשעים, והן באלה המבינות את ההשגחה במונחים של יכולת אנושית לממש טוב עליון כלשהו אשר אינה מערבת התערבות אלוהית. נתמקד בתפיסותיהם של הרמב"ם, קירקגור וסימון וייל, המפנימות את מושג ההשגחה ומתארות אותה במונחים של השגה שכלית, ו/או אהבה. נעסוק באופן בו מתנהלים חייו של המאמין המושגח, באושרו, סבלו, אהבותיו לאדם ולאל, וביחס המורכב ביניהם.

קבלת קרדיט על סמינר זה מותנית בנוכחות בלפחות שני שלישים מהמפגשים, הגשת 4 דוחות קריאה בהיקף של חצי עמוד (ללא ציון), והגשת רפרט (8-10 עמודים) או עבודה סמינריונית (15-20 עמודים). הציון מורכב מציון העבודה. השתתפות משמעותית תזכה את הסטודנטים בתוספת של עד 5 נקודות.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 6.05.2018.

Course description

The seminar is concerned with the meaning of "divine providence" and with the diverse manners in which it was understood throughout the ages. We will examine conceptions of providence in terms of intervention in the ordinary state of things, as well as conceptions that interiorize God's providence, describing it in terms of a particular human capacity to comprehend or to love. We will focus on the Maimonidean, Kierkegaardian and Weilian conceptions of God's providence, which belong to the latter group, and on the relation between suffering and love in the life of the believer who enjoys God's providence to its fullest.

Credit for the seminar requires: 1) Participating in, at least, two thirds of the meetings. 2) Submitting 4 book-reviews. The length of each will consist of a single paragraph and they will not be marked; and 3) the submission of a written paper in the end of the seminar.  Students who significantly contribute to the discussion will be awarded up to 5 extra points for their participation.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת